Bu lông hóa chất Ramset là sản phẩm lựa chọn hàng đầu và hiệu quả

BU LONG HÓA CHẤT RAMSET

Bu lông hóa chất Ramset hình thành bởi thanh ren Ramset Cs và hóa chất Ramset

Hóa chất Ramset Epcon G5 hoăc Maxima 7

Thanh ren Cs từ M10 -:- M30 cấp bền 5.8 hoặc 8.8

Bu lông hóa chất Ramset được phân phối và thi công bới hilset.com.vn

 

Hilset xin chào bạn !!
preloader