BULONG HÓA CHẤT HILTI HVU2

Bulong hóa chất hilti hình thành bởi thanh ren Hilti và hóa chất hilti

Hóa chất Hilti riêng lẻ HVU hoăc dạng tuýp như Hilti RE 500 V3, HY 200-R

Thanh ren Hilti Has-U, HIT-C 8.8 loại thép mạ hoặc Inox

Bulong hóa chất hilti được phân phối và thi công bới hilset.com.vn

 

Hilset xin chào bạn !!
preloader