Sản phẩm chống cháy lan

Hilset phân phối các sản phẩm ngăn cháy lan gồm: Hilti – Fischer – 3M với các dòng:

  • Keo chống cháy lan
  • Foam ngăn cháy lan trương nở
  • Vữa chống cháy lan
  • Sơn chống cháy lan
  • Băng cuốn ngăn cháy lan
  • Đai chống cháy

 

Hilset xin chào bạn !!
preloader