KEO HILTI FS-ONE MAX

Keo Hilti Fs-one max là chất ngăn cháy lan gốc Acrylic / nước

Loại: Keo trương nở khi gặp nhiệt độ cao

Dung tích: 300ml / (592ml)

Màu sắc: đỏ có thể sơn được

Hotline tư vấn bán hàng 0985 560 411

Hilset xin chào bạn !!
preloader