Súng bơm keo Ramset E102 dùng để bơm keo Ramset Epcon G5

SÚNG BƠM KEO RAMSET

Súng bơm keo Ramset E102 dùng để bơm keo cấy thép Ramset G5 dung tích 650ml.

Tên mã: Ramset E102 xuất xứ chính hãng Taiwan

Loại sản phẩm phụ trợ Ramset

preloader