Keo cấy thép Sanko VR-30 đông cứng nhanh và Sanko ER-40W mới

KEO CẤY THÉP SANKO

Keo cấy thép gốc Epoxy hai thành cường độ cao giá tốt nhất

Xuất xứ: Sanko Thái Lan

Mã VR-30 300ml – đông cứng nhanh tiện lợi / dùng súng bơm keo silicone

Phân phối giá tốt: 0985 560 411

Hilset xin chào bạn !!
preloader