KEO RAMSET G5 keo cấy thép gốc epoxy cường độ cao xuất xứ Mỹ

KEO RAMSET G5

Keo Ramset G5 là loại keo epoxy hai thành phần tỷ lệ 1:1 cường độ cao xuất xưa Mỹ,

Dùng để liên kết thép và thanh ren vào bê tông.

Ramset Epcon G5 dung tích 650 ml

preloader